Markbrug

Markbruget er årligt arbejdsplads for 4-5 mænd.

Møltrups Markbrug har 100 ha. under plov, og jordkvaliteten strækker sig fra decideret sandjord til udpræget lerjord.

Der dyrkes majs, kartofler, slætgræs, frøgræs, og fremavlskorn (byg og hvede).

Frøgræs, korn og stivelseskartofler er til ekstern afsætning, og derudover leveres årligt ml. 450-500.000 foderenheder til Møltrups stald i form af majs, slætgræs og enggræs (vi har 26 ha. vedvarende enggræs).

Til varmeværket leveres årligt 250 bigballer halm, som bidrag til de 800 der skal til.

For at alt dette skal kunne lade sig gøre, indeholder Markbrug naturligvis en større maskinpark. Derfor er der også et selvstændigt smedeværksted i hjørnet af Markbruget, hvor 1-2 mænd sikrer reparation og vedligeholdelse af diverse maskiner.

 

SKOV & HEGN

”Skov og hegn” beskæftiger året rundt 2 mænd.

Møltrup har ca. 22 ha. skov/hegn, som løbende skal beskæres, udtyndes, skæres op og nybeplantes.

Møltrup høster august 2016

 

Fotos: Tommy Dahl

wp_20160825_12_22_23_rich

 

 

 

 

 

wp_20160825_12_21_37_rich

 

 

 

 

 

wp_20160825_20_19_07_rich

 

 

 

 

 

wp_20160830_20_55_26_rich

 

 

 

 

 

wp_20160830_20_55_00_rich

wp_20160825_20_18_51_rich