Ledige stillinger

Møltrup Optagelseshjem søger viceforstander

Møltrup Optagelseshjem – beliggende midt på den jyske hede midt mellem Herning og Holstebro – er en over 100 år gammel selvejende stiftelse, som drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Hjemmet er et tilbud til voksne hjemløse mænd og har 117 pladser.

Det pædagogiske omdrejningspunkt er et inkluderende arbejdsfællesskab på værksteder, i køkken, mark, stald, butik, pølsemageri og caféer.

Den daglige ledelse af Møltrup Optagelseshjem består i dag af forstander Ebbe Larsen, viceforstander Svend Arne Sønderby og souschef Kirsten Ørskov. Ledelsen refererer til en bestyrelse, hvor biskop Henrik Stubkjær er formand.

Svend Arne, der har overskredet pensionsalderen med flere år, ønsker at blive delvis pensioneret. Han har dog indvilliget i at styre et kommende byggeri og vil derfor i en periode være ansat som byggeleder.

Viceforstanderen er forstanderens stedfortræder i hverdagen. Hverdagens opgaver vil bestå af forskellige praktiske opgaver sammen med både beboere og personale samt repræsentative og administrative opgaver. I det hele taget skal viceforstanderen have lyst til at deltage i hjemmets mangeartede arbejdsopgaver.

Der stilles ikke krav til nogen specifik uddannelse, men der lægges vægt på evnen til skriftlig fremstilling samt ledelsesmæssige og administrative evner og evt. erfaring.

Stillingen aflønnes efter statens lønramme 28 skalatrin 42 + et personligt tillæg.

Tiltrædelse efter nærmere aftale. Der kan tilbydes tjenestebolig til stillingen.

Ansøgningsfrist 15.09.18

Nærmere oplysninger gives på tlf. 9713 1800 ved henvendelse til forstander Ebbe Larsen eller souschef Kirsten Ørskov.

Ansøgningen sendes til Møltrup Optagelseshjem, Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg eller på sikker mail til ebbe@moltrup.dk.

Ansøgninger vil – med mindre ansøger tydeligt anmoder om andet – blive opbevaret sikkert på Møltrup i tre måneder, hvorefter alle oplysninger vil blive slettet (jfr. Persondataloven).

Møltrups arbejdsgrundlag

Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.

I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.

Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads.