Ledige stillinger

Sept. 2021:

Møltrup Optagelseshjem søger forstander

Møltrup Optagelseshjem – midt på den jyske hede – er et hjem for hjemløse mænd, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. Der er plads til 117 mænd over 18 år, og stedet har eksisteret siden 1912 med det inkluderende arbejdsfællesskab som kongstanke: Hvis man giver mænd noget meningsfuldt at beskæftige sig med og et fællesskab at være en del af, øges succesraten for kampen mod misbrug og kriminalitet ganske betragteligt.

Forstanderprofil: Forstanderen gennem mere end 20 år har bedt om afløsning. De tidligere forstandere har haft baggrund som præst, landmand eller lærer, og der er ikke noget snævert krav om særligt speciale.

Tværtimod kan det generelt fastslås, at den profil, bestyrelsen er på udkig efter, er et menneske:

 • som kan se sig selv træde ind i en mere end 100 år lang fortælling på folkekirkelig grund.
 • der med en høj grad af autonomi og selvstændighed vil være daglig inspirator og strateg, så arbejdsgrundlaget kan udfoldes (se nederst).
 • som vil bruge sin tid på at kæmpe et slag med skovlen, med stemmen og tanken i erkendelse af være en del af noget større.
 • der via fælles liv og arbejde på Møltrup vil være med til at fremme livsmulighederne for Møltrups Sønner.
 • som med respekt vil kunne begå sig både i det praktiske arbejdsfællesskab, forhandlingslokalet og den politiske virkelighed.
 • der har ledelseserfaring og vil lede og inspirere nærværende, anerkendende og i øjenhøjde og samtidig give plads til medarbejderes selvstændighed i opgaveløsningen.

Formalia: Møltrup drives efter servicelovens §§107, 108 og 110 og er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt (se seneste rapport fra juni 2021 her).

Der er ca. 100 lønnede (incl. tre socialøkonomisk inspirerede caféer) og ca. 50 frivillige medarbejdere.

Møltrup er på finansloven og modtager årligt et tilskud (i 2020 kr. 9,9 mio.) fra Socialministeriet, med hvem der årligt forhandles udviklingsplan ud fra Møltrups forandringsteori. Se forandringsteori-diagram her og udviklingsplan 2021 her.

Resten af driften finansieres dels af den betydelige værdiskabelse, mændene bidrager med, dels via kommunal visitation til støttede ophold. Den årlige omsætning beløb sig i 2020 til ca. kr. 36 mio. Se regnskab 2020 her.

Ledelsen på Møltrup består – ud over forstanderen – af viceforstander Asger Borg og souschef Kirsten Ørskov.

Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2022 eller efter aftale. Der er mulighed for embedsbolig.

Ansøgningen skal sendes via sikkermail til bestyrelsesformand biskop Henrik Stubkjær på mail hes@km.dk. Vi forpligter os på at håndtere og opbevare ansøgninger iht. persondataforordningen og destruere dem efter tre mdr. fra ansøgningsdato.

Ansøgningsfrist: 31.10.21.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i slutningen af november.

Spørgsmål vedr. stillingen bedes henvendt til forstander Ebbe Larsen på tlf. 9992 9801, viceforstander Asger Borg på tlf. 5455 3030 eller formand biskop Henrik Stubkjær på tlf. 8662 0911.

Rundvisning: Der er mulighed for en rundvisning på Møltrup. Dette aftales ved henvendelse til fhv. viceforstander (nuværende byggeleder) Svend Arne Sønderby på tlf. 2166 2037.

___________________________________________________

Møltrups arbejdsgrundlag: Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.

I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.

Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads.

Møltrups bestyrelse består af:

 • biskop Henrik Stubkjær (formand)
 • fhv. amtsborgmester Knud Munk Nielsen (næstformand)
 • kommunaldirektør Lars Møller
 • partiformand og folketingsmedlem Søren Pape Poulsen (KF)
 • landsdommer Jacob Waage
 • fhv. folketingsmedlem Karen J. Klint (S)
 • fhv. fængselspræst Dorthe Ørtved