Forstanderskifte 2022

Nyt forstanderpar på Møltrup Optagelseshjem pr. 1. marts ’22:

Torill og Henning Kristensen.Torill og Henning i farver

En enig bestyrelse for Møltrup Optagelseshjem præsenterer med stolthed det nye forstanderpar: Torill og Henning Kristensen.

Vores nye forstanderpar kommer med en bred erfaring og stærke resultater og har samtidigt et livs- og menneskesyn, som er helt i overensstemmelse med det, som gennem alle årene har været bærende for Møltrup Optagelseshjem.

Vi er ikke i tvivl om, at de vil gå lige ind på Møltrup Optagelseshjem og sikre den gode ånd på stedet, og at vi også i fremtiden vil være et hjem, der vil skubbe til den socialpolitiske udvikling i Danmark med innovative initiativer for det hele menneske.

Formand for bestyrelsen biskop Henrik Stubkjær afslutter: Vi har i bestyrelsen glædet os over mange og spændende ansøgninger og har gennemført gode ansættelsessamtaler med absolut relevante kandidater.

  • Henning (56 år) er læreruddannet fra Århus Lærerseminarium i 1992. Han har efterfølgende været lærer på Blåkilde Efterskole, souschef/lærer (senere skoleleder) på Vorupør Skole og siden 2007 forstander på Blåkilde Efterskole i Tarm. Henning er desuden engageret i Danmission, hvor han er at finde i både hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
  • Torill (54 år), som er norsk af oprindelse, er teologiuddannet fra Aarhus Universitet (1998) og har været sognepræst ved Skjern Kirke siden 2008. Torill har de seneste 12 år været aktiv i Kirkens Korshær og er p.t. formand for det ny Korshærsnetværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Sammen har Torill og Henning fire døtre i alderen 15–27 år.

Henning og Torill fortæller: “Vi kommer begge fra stillinger, vi er glade for. Samtidig er vi et sted i livet, hvor vi har mod på at prøve noget nyt og et ønske om at have et fælles virke i det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde. Muligheden for at indgå i Møltrups mere end 100-årige lange fortælling er noget, vi ser frem til med glæde og ydmyghed. En fortælling der er båret af troen på, at ethvert menneske har noget at byde på og medvirke til. Tilliden til eget værd styrkes, når man som menneske har et meningsfyldt arbejde og et anerkendende fællesskab at være en del af. Vi glæder os til at møde ansatte, beboere og bagland og sammen fortsætte Møltrups fortælling om menneskers værdi – også på livets skyggeside.”